Dienstroosters maken en urenverantwoording voor professionals
Personeelsplanning en urenverantwoording
Het roosterprogramma WorkForce Pro levert hoogwaardige dienstrooster voorstellen op basis van het uit te voeren werk en het actuele medewerkersbestand.
De uit te voeren arbeid en de daarvoor beschikbare medewerkers worden door WorkForce Pro geheel automatisch verwerkt tot een dienstrooster voorstel.

De roostergenerator maakt alle noodzakelijke afwegingen om te komen tot een efficiënte personeelsplanning. Hetgeen leidt tot aanzienlijke besparingen in tijd en geld.
Dienstroosters, kloktijden en urenstaten worden op de achtergrond door het roosterprogramma verzameld en klaargezet in de urenregistratie.

Met behulp van duidelijke overzichten is de verzamelde informatie eenvoudig op juistheid te controleren. Na goedkeuring worden toeslagen en inhoudingen geconsolideerd voor de salarisverwerking en absentsaldi bijgewerkt.
Toepassing van de gewenste bepalingen uit de Arbeidstijdenwet, geldende CAO's en arbeidscontracten. Gedifferentieerd ingericht tot op elk gewenst niveau.

Dit zorgt voor een doelmatige personeelsplanning en een snelle verwerking van de urenverantwoording. WorkForce Pro onderscheidt ondermeer werktijden, meeruren, overuren, compensatieuren, verzuimuren, plus-min uren, toeslagen, inhoudingen en diverse verlofsoorten.
Het roosterprogramma beschikt over basisfunctionaliteiten om de toepassing van wetten, regels en afspraken op juistheid te controleren en te signaleren.

Al tijdens het maken van de personeelsplanning wordt de gebruiker gewaarschuwd bij overtredingen. Eventuele aanpassingen zijn eenvoudig mogelijk en worden bijgehouden in een logboek. Bij het verwerken van de urenregistratie zijn de gevolgen altijd direct inzichtelijk.
Simpel en doeltreffend communiceren met medewerkers
Samen werken
De samenwerking tussen de roostermaker en de medewerkers is essentieel
voor het tot stand komen van effectieve dienstroosters.
Voor de antwoorden op deze en dergelijke vragen kunnen de medewerkers via het intra- en/of internet terecht op hun persoonlijke dashboard.

Met behulp van eenvoudige formulieren en overzichten kan men snel en effectief informatie uitwisselen met de verantwoordelijke voor het dienstrooster.
dienstrooster inzien, verlof aanvragen, beschikbaarheid doorgeven, actuele standen inzichtelijk, diensten ruilen, gewerkte tijden doorgeven
Zuiver tijden registreren door toepassing van vernieuwende techniek
Interactieve urenregistratie
Interactieve terminals die zowel managers als medewerkers in staat stellen om eenvoudig en op een eerlijke wijze de gewerkte tijden te registreren. De intensieve en foutgevoelige arbeid van het handmatig vastleggen van de gerealiseerde uren is met het kloksysteem WFP Clock niet meer nodig.
Meteen aan de slag
Iedere terminal van het kloksysteem wordt Plug & Play opgeleverd inclusief een universele muurbeugel of baliestandaard.

Geen cursus, training of dikke handleidingen. Het kloksysteem is na montage direct klaar voor gebruik, zonder complexe installatie en/of inrichting.
Eigen beleid instelbaar
Elke organisatie kent een eigen cultuur en gaat anders om met urenregistratie.

Voor een juiste urenverantwoording kunnen beheerders de WFP Clock terminal inrichten naar de wensen en eisen die de organisatie daaraan stelt.
Informeren & verantwoorden
Het kloksysteem anticipeert op afwijkingen van de personeelsplanning en vraagt indien gewenst om een reden.

De WFP Clock is bovendien geschikt voor het doen van mededelingen en aankondigingen aan medewerkers die zich aan- of afmelden.
Waardevolle informatie integreren met andere systemen
Systemen verbinden
Met de WFP Gateway is het mogelijk WorkForce Pro te verbinden met andere systemen binnen het IT landschap. Door middel van aansluitpunten wordt waardevolle informatie geïntegreerd waardoor deze systemen gaan samenwerken.
Flexibiliteit
De WFP Gateway beheerst de meest gangbare technieken zoals HTTP, FTP, TCP/IP, SOAP en Webservices.

Voor het overdragen van de bedrijfsdocumenten worden alle bekende bestandsformaten ondersteund zoals XML, CSV en JSON.
Aansluitpunten
Voor de realisatie van aansluitpunten zijn meerdere partijen beschikbaar. Inzet van een echte specialist is een pré.

Intergratie van systemen geschiedt altijd in nauw overleg met de afnemer en indien nodig met de leveranciers van de te koppelen applicaties.
Informatiestromen
Met de WFP Gateway kan zowel intern als extern in alle gewenste richtingen informatie worden uitgewisseld.

Door de grote diversiteit aan mogelijke informatiestromen zullen alle aangesloten systemen gaan samenwerken als een geheel.

Neem contact op met mij.   Contact? Mail of bel.
Bericht verzonden!

Neem contact op met ons.

Jadelaan 99-103
2132 XZ Hoofddorp
023 - 5555 060
info@workforcepro.nl

Support
023 - 5555 060
support@workforcepro.nl
Copyright © 2003-2017 WorkForce Pro ⋅ Onderdeel van Korton Group